Lista przyszłych produktów…

Lista przyszłych produktów Telesystemu-Mesko (od lewej):

– Pirat
– Pirat 2
– APR 120
– APR 155
– Piorun 2

#wojskopolskie #wojsko #militaria #militaryboners #technologia