Na stronie mobilnej PKP można…

Na stronie mobilnej PKP można wybrać czas wyjazdu z dokładnością do tysięcznej części sekundy. Czy to efekt dobrej zmiany i niedługo przegonimy Japonię w kwestii punktualności?
#pkp #dobrazmiana #kolej #technologia