@w_gs: 26 października 1978r….

@w_gs: 26 października 1978r. – podwyższanie latarni morskiej na przylądku Rozewie.
W związku z nadmiernym rozrastaniem się buków rosnących na Klifie Rozewskim w Urzędzie Morskim w Gdyni podjęta została, decyzja o podwyższeniu wieży latarni morskiej. Po opracowaniu dokumentacji technicznej przedsięwzięcia i wykonaniu niezbędnych elementów, głównie walca stalowego, w dniu 26 października 1978r. przystąpiono do jego realizacji. Cała operacja, dzięki perfekcyjnemu przygotowaniu, zakończona została tego samego dnia – latarnia rozjaśniła się jak zawsze, o zachodzie słońca, lecz światłem znajdującym się 8 metrów wyżej. Jego źródłem była nowa lampa typu PRB–21-AGA, pracująca nieprzerwanie aż do chwili obecnej.
#fotohistoria #technologia #morze #ciekawostki