@w_gs: Peebles Test Operation…

@w_gs: Peebles Test Operation GE Aviation – kompleks testowy silników odrzutowych.
więcej
#usa #lotnictwo #technologia #samoloty