Żołnierz WOT chowa się w…

Żołnierz WOT chowa się w lesie przed goniącym go dronem z termowizją. 2020, koloryzowane

pokaż spoiler Opis w komentarzu

#obronaterytorialna #wojskopolskie #wojsko #militaria #militaryboners #technologia